Home > Giới thiệu

Tel: 0913 068 233 Đọc kỹ phần nhận dạng để biết rõ tính chất của loại ma tuý mà mình nghiện, hội chứng cai của loại ma tuý này thế nào ? quy trình cai nghiện, các bước điều trị, trong mỗi bước đó, bác sỹ sẽ điều trị cho bệnh nhân nhữn

Đánh giá kết quả 5 năm hoạt động tư vấn hỗ trợ cai nghiện Ma túy tại gia đình của phòng khám tư vấn cai nghiện Ma tuý & Rượu Thái Nguyên

PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ RƯỢU, THUỐC LÁ Ngõ số 1, đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Bs. Hùng - Tel: 0913 068 233